Mestská knižnica pred rekonštrukciou fasády II. - položka bude otvorená v novom okne

800600