Mestská knižnica pred rekonštrukciou fasády - položka bude otvorená v novom okne

800600