Mestská knižnica po rekonštrukcii fasády - 10/2006 - položka bude otvorená v novom okne

800600